Category: Радионице

0

О пројекту

ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ – радионице за децу јасленог узраста, њихове родитеље и медицинске сестре – васпитаче. Пројекат финансира Градски серетаријат за дечју заштиту на основу Конкурса за пројекте невладиних организација Удружење грађана “ПЕРСПЕКТИВЕ”...

…све до Олимпијских игара! 0

…све до Олимпијских игара!

ТВ ПРИЛОГ ИЗ ЕМИСИЈЕ “ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ”:   ФОТОГРАФИЈЕ СА РАДИОНИЦЕ У ЗЕМУНУ:

О пројекту “Играм се и растем” 0

О пројекту “Играм се и растем”

Поштовани родитељи, савремена наука открива путеве за усмеравање и подстицање целокупног психомоторног развоја детета. То значи да се сада од родитеља очекује много веће знање и упућеност него раније. Желели смо да вам, кроз...

Сексуалност припада свима 0

Сексуалност припада свима

И код адoлeсцената без проблема у развоју достизање биолошке полне зрелости не означава потпуну психосоцијалну зрелост, неопходну за одговоран сексуални живот. Код младих са сметњама у развоју ова врста зрелости се никада у потпуности...