Category: Сексуалност припада свима

Сексуалност припада свима 0

Сексуалност припада свима

И код адoлeсцената без проблема у развоју достизање биолошке полне зрелости не означава потпуну психосоцијалну зрелост, неопходну за одговоран сексуални живот. Код младих са сметњама у развоју ова врста зрелости се никада у потпуности...